Infovision a fost recunoscută oficial

Pe data de 26 aprilie 2015, în cadrul unei conferinţe în orașul Pescara (Italia), a avut loc un eveniment care poate fi calificat drept prima recunoaștere oficială a fenomenului Infovision ca şi fenomen existent în mod obiectiv. În raportul prezentat la conferinţă, de către doctorul în medicină, specialistul în domeniul creierului, profesorul  Enrico Pierangeli, au fost enunţate datele cercetării ştiinţifice privind dovada capacităţii creierului uman de a percepe informatii vizuale din lumea înconjurătoare în mod direct, fără utilizarea organelor vederii.

Grupul oamenilor de ştiinţă, în care era inclus si profesorul Enrico Pierangeli, a fost condus de doctorul în ştiinţe tehnice, specialistul în mecanica cuantică, profesorul Elio Conte. Sarcina pe care şi-au pus-o cercetătorii iatlieni, a fost formulată în felul următor: „De a stabili cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne, dacă creierului uman, este apt să perceapă imagini vizuale din lumea înconjurătoare, fără a utiliza organele vederii”.

Pentru a realiza acest lucru au fost invitați 5 adulți, cu vârsta cuprinsă între 22 și 54 de ani, care au efectuat activizarea Centrului de Percepție Informațională directă în cadrul seminarului meu în Italia. În laboratorul profesorului Elio Conte a fost elaborată o mască specială pentru ochi, care garanta absența luminii în fața ochilor subiectului. Rezultatelor acestei lucrări a şi fost dedicat raportul profesorului Enrico Pierangeli la conferinţa din Pescara.

Iată ce ne-a relatat despre această lucrare domnul Pierangeli, într-un interviu dat dupa încheierea conferinţei.

Reporter: „Buna ziua! Am plăcerea să vi-l prezint pe profesorul, domnul Enrico Pierangeli, membru al echipei oamenilor de stiinţă, care utilizând metode științifice, au demonstrat că fenomenul Infovision este o realitate obiectivă. Vreau să ne spuneţi, pentru început, despre presupunerile Dumneavoastră, în raport cu Infovision, înainte de a începe studiul științific al acestui fenomen.”

Enrico Pierangeli: „Capacitatea oamenilor, demonstrată într-o înregistrare video, de a vedea fără ajutorul ochilor ni s-a părut absolut ireală. Aceasta ne-a produs un șoc. Am încercat să abordăm această problemă imparţial. Ne-am dorit să efectuăm o cercetare obiectivă, pentru că ne dădeam seama că aceasta ar putea fi foarte important pentru înțelegerea ulterioară a creierului uman. Așa că am început să căutăm voluntari care ar fi dispuși să treacă procesul de activare în creierul lor, a Centrului Percepţiei Informaţionale Directe după metoda lui Mark Komissarov.

După parcurgerea trainingului corespunzător de către ei, le-am propus acestor persoane să citească anumite cuvinte la ecranul unui calculator, fiind pe ochi cu o mască izolatoare de lumină. În laboratorul profesorului Elio Conte (or. Bari, Italia), a fost creată o mască specială cu nişte fotodiode montate în ea. Aceasta ne-a permis să controlăm prezenţa, sau absenţa luminii în faţa ochilor. În momentul când am fost siguri că în faţa ochilor era întuneric deplin, a şi fost efectuat experimentul.

Pe parcursul experimentului, voluntarii instruiţi nu numai că citeau cuvintele care apăreau pe ecranul calculatorului, dar şi determinau culoarea fontului acestor cuvinte. Aceasta ne-a produs încă un şoc şi a servit drept motiv pentru complicarea condiţiilor de testare a gradului de izolare contra luminii a măştii.

Pentru experimentul repetat, profesorul Elio Conte, specialist în mecanica cuantică, a montat în interiorul măştii două camere de filmat minuscule cu o sensibilitate sporită (câte una la fiecare ochi), capabile să capteze semnalele din spectrul infraroşu al luminii. În acelaşi loc, sub mască, au fost amplasate două surse de emisie în infraroşu. După cum se cunoaşte ochiul uman, retina sa, nu este capabilă să reacţioneze la spectrul infraroşu. Camerele de filmat ne-au permis să controlăm starea pupilelor, care în întuneric deplin se dilată la maximum.

Am repetat experimentul. Pe ochii voluntarilor au fost îmbrăcate măştile perfecţionate cu camerele de filmat şi sursele de infraroşu. Pe lângă aceasta, pe capul lor au fost fixaţi electrozi pentru înregistrarea encefalogramei, iar pe un deget al mâinii, un sensor care măsoară pulsul, temperatura şi transpirarea – reacţiile vegetative ale sistemului nervos la ceea ce se întâmplă. Indicatorii tuturor sistemelor se colectau într-un calculator, în care se înregistrau. Chiar şi în aceste condiţii de control mult mai dure, toţi voluntarii participanţi la experiment, au demonstrat capacitatea de citire a cuvintelor pe ecranul calculatorului şi determinarea culorii fontului.

Înainte de a veni cu careva explcaţii ştiinţifice asupra fenomenului Infovsion, am avut nevoie de confirmarea că acest fenomen există în realitate. Acesta a fost scopul experimentului efectuat. Această confirmare noi am obţinut-o. Fenomenul Infovision a devenit pentru noi un fapt. Acum deja suntem gata să purcedem la studierea acestui fenomen. Ne vom strădui ca prin intermediul ştiinţei să explicăm această abilitate a creierului uman care ni se oferă.

Chiar din debutul experimentului, am acordat o atenţie deosebită undelor alfa. Aceste unde se produc de către creierul nostru, atunci când omul se află în stare de repaos deplin, este relaxat şi stă cu ochii închişi. Fără masca pe ochi, noi îi rugam pe participanţi să închidă ochii şi să se relaxeze. În acest regim electroencefalograma fixa la ei prezenţa undelor alfa. Când îi rugam pe participanţi să deschidă ochii, undele alfa dispăreau. Aceasta se confirma de indicatorii electroencefalogramei.

Ceea ce în procesul de prelucrare a datelor obţinute a fost pentru noi absolut neaşteptat, este că în momentul citirii, de către voluntari, a cuvintelor de pe ecranul calculatorului cu masca pusă, electroencefalograma fixa prezenţa undelor alfa.
Este un lucru neobişnuit, din moment ce ochii voluntarilor sub mască erau deschişi. Acest lucru îl fixau camerele de filmat în regim de infraroşu. La deschiderea ochilor, undele alfa ar fi trebuit să dispară, ele însă erau prezente.”

Reporter: „Da, aceasta într-adevăr este interesant.”

Enrico Pierangeli: „Este interesant, dar aceasta trebuie să-şi gasească şi explicaţia ştiinţifică. Vom lucra asupra la aceasta şi nu numai. Electroencefalograma ne-a prezentat multe alte lucruri interesante.

Principalul este că am stabilit la ziua de azi că Infovision este realitate. Este un fapt deja. Desigur că direcţia de bază lucrării noastre ştiinţifice viitoare este explicarea fenomenului Infovision din punctul de vedere al mecanicii cuantice.”

Aşadar, consider că putem să ne felicităm reciproc, cei care am crezut în realitatea Infovision, cu recunoaşterea multaşteptată. Recunoaştere din partea Ştiinţei. De data aceasta nu vor mai trece comentariile despre trişare şi alte prostii de care ne învinuiau scepticii înveteraţi. Infovision este recunoscut ca fapt real.

Pe acest link puteți lua cunoștință de materialele video dedicate conferinței: http://www.youtube.com/watch?v=MVtUjkte-DQ&feature=youtu.be 

 

Mark Komissarov
Autorul metodei activizării Centrului Percepţiei Informaţionale Directe.