Cursuri pentru instructori

Acordarea de licențe instructorilor pentru metodologia lui Mark Komissarov

 1. Numai un instructor licențiat poate desfășura activități didactice de activare a Centrului Percepției Informaționale (CPI) din creierul uman, după ce a absolvit cursul de bază și nivelul II. Sunt necesare 20 de ore de instruire pentru a consolida toate abilitățile dobândite pe parcursul cursului de bază, precum și absolvirea instruirii pentru nivelul II. În total, cursurile de instruire absolvite trebuie să fie de cel puțin 40 de ore.
 2. Odată împlinită vârsta de 22 de ani și cel puțin învățământul mediu absolvit, cetățenii din orice țară pot trimite o cerere pentru dreptul de a desfășura activitatea de predare bazat pe metodologia lui Mark Komissarov.
 3. Cererea privind activitatea de predare trebuie înaintată de solicitant în scris prin intermediul site-ului mkomissarov.com
 4. Instruirea solicitanților în vederea acordării licenței se face în format de grup, în limitele seminariilor lui Mark Komissarov.
 5. Puteți găsi informații despre data și locul seminariilor în secțiunea următoare a site-ului mkomissarov.com: «Predare – programul seminariilor». După transmiterea cererii, solicitantul va fi înștiințat în scris cu privire la data la care va avea loc cursul de predare pentru instructori în termen de cel mult două săptămâni înainte de data de începere a cursului.
 6. Acordarea de licențe este supusă următoarelor trei tipuri de formate de predare
  1. Predarea la copii până la vârsta de 12 ani
  2. Predarea la adulți
  3. Predarea la nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere
 7. După stăpânirea în totalitate a metodologiei (absolvite fiind nivelurile I și II și 40 de ore de instruire), dar înainte de a fi acceptat în mod oficial la cursul de instructori, candidatul trebuie să participe la un interviu cu unul dintre instructorii din linia întâi.
 8. Programul cursurilor pentru instructori
  1. Predarea la copii. Cursul cuprinde:
   1. Stăpânirea bazei teoretice a Percepției informaționale
   2. Însușirea metodologiei de lucru cu copii în ceea ce privește activarea CPI și desfășurarea de lecții practice suplimentare [cu ei]
   3. Trecerea unui test controlat – activarea în mod independent a CPI-ului unui copil
  2. Predarea la adulți. Cursul cuprinde:
   1. Stăpânirea bazei teoretice a Percepției informaționale
   2. Susținerea unei prezentări publice a fenomenului Infovision
   3. Însușirea metodologiei de lucru cu adulți în ceea ce privește activarea CPI și desfășurarea de lecții practice suplimentare [cu ei]
   4. Trecerea unui test controlat a stăpânirii aptitudinilor dobândite
  3. Predarea la nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere. Cursul cuprinde:
   1. Însușirea metodologiei de lucru cu nevăzătorii și persoanele cu deficiențe de vedere în ceea ce privește activarea CPI și desfășurarea de lecții practice suplimentare [cu ei]
   2. Trecerea unui test controlat a stăpânirii aptitudinilor dobândite
 9. Costul cursului de predare:
  1. Pentru a lucra cu copii – 500 $
  2. Pentru a lucra cu adulți – 1000 $
  3. Pentru a lucra cu nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere – 1000 $
 10. Costul anual al licenței:
  1. Pentru a lucra cu copii – 500 $
  2. Pentru a lucra cu adulți – 1000 $
  3. Licența pentru predarea la persoane nevăzătoare și cu deficiențe de vedere se acordă numai instructorilor care au licență pentru a lucra cu adulți, iar un grad superior al licenței nu este supus unei plăți anuale separate.
 11. Un student absolvent al cursului de instructor trebuie să desfășoare un stagiu. Acesta trebuie să participe la două seminarii conduse de un trainer experimentat ca formă de stagiu, precum și să susțină trei seminarii în mod independent, sub supravegherea unuia dintre instructorii noștri din linia întâi.
 12. Până la sfârșitul cursului de instructor, candidatul trebuie să treacă cu succes stagiul și testul controlat, după care i se acordă o licență
 13. Licența se acordă pe durata unui an, însoțită de reînnoire anuală ulterioară
 14. Instructorii ale căror informații se adaugă la lista actuală de pe site-ul mkomissarov.com și care au intenția de a continua activitatea de predare trebuie să depună o cerere și să achite licența pentru fiecare termen nou (1 an) cu cel mult două luni înainte de expirarea termenului licenței în curs
 15. Instructorii care nu sunt confirmați pe site-ul nostru nu au dreptul să desfășoare activitate de predare
Submit claim